Archive for outubro 1st, 2015

Copa Kids

IMG_9135[1]

O Esportes Elite, faz seu primeiro jogo na  Copa Kids neste próximo domingo (04/10).

Esportes Elite x Colégio Maxxi Lagoa Santa Sub-06
Hora: 13:30 (Amistoso)

Esportes Elite x Colégio Maxxi Lagoa Santa Sub-08
Hora: 14:00

Esportes Elite x Colégio Maxxi Lagoa Santa Sub-10
Hora: 14:50

Local: Ceppel